Tag Archives: възвращаемост на инвестициите

Какво е ROI (Return of investment) ?

    

     „ROI“ или Return of Investment е индекс, чрез който може да се установи дали направените инвестиции се оказват рентабилни или не. Българското название на ROI е „възвращаемост на инвестициите“. Това е един от най-използваните и често употребявани индекси при изчисляване ефективността на инвестициите във всички видове бизнес. Този метод се използва предимно, за да се разбере до колко е успешна, вече направената инвестиция.
     Във финансите индексът „ROI“ често се среща и като „Rate of return“ или „ROR“. 
     ROI се използва много често и при най-различни маркетингови активности като рекламни кампании, ПР, продуктово позициониране и ре-позициониране и др.

     ROI  се изчислява много лесно по следната формула :

     Нетна печалба – направените инвестиции
     __________________________________   * 100
                  направените инвестиции

Индексът се измерва в проценти и затова полученото се умножава по 100.

Ако си добър бизнесмен и си мислил преди да влагаш пари, резултатът трябва да е положително число.
В бизнеса, обаче, винаги съществува и обратния вариант :

     Нетната ми печалба е 5000 лв. , а съм вложил 5500 лв. – кофти.
     Формулата е следната :

     5000 – 5500
 ____________ * 100     =      – 9.09
          5500

Вижте едно хубаво видео за ROI : http://www.investopedia.com/video/play/return-on-investment-basics#axzz20lxtXpcu

Реклами